Nhà mẫu

Booking tham quan nhà mẫu căn hộ Centennial : 0911786999

Nhà mẫu Centennial được đặt ngay tại vị trí dự án tại tầng 2 khu Sales Gallery. Gồm các căn 1,2 và 3 PN.

 

0911786999
0909368676